22 100 69 57
 
biuro@saippsecurity.pl
 
/saipp

 


 

UPRAWNIENIAPosiadamy szereg uprawnień, certyfikatów, zaświadczeń itp. niezbędnych, aby kompleksowo, profersjonalnie i zgodnie z przepisami  realizować nasze usługi:
 •     Konsecja MSW na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniejochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego,
 •     kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,
 •     uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 •     uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 •     uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,
 •     uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 •     uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 •     uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 •     świadectwo kwalifikacyjne "E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI, bez ograniczeń z uwzględnieniem pkt. 10 zezwalającego na wykonywanie pomiarów
 •     świadectwo kwalifikacyjne "D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku DOZORU, bez ograniczeń z uwzględnieniem pkt. 10 zezwalającego na wykonywanie pomiarów
 •     licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
 •     Certyfikat kwalifikacji KNP 18/275/2012 w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU wydany przez CNBOP-PIB w Józefowie k/ Warszawy
 •     Certyfikat kursu AutoCAD wydanego przez AUTODESK
 •     Certyfikat Audytora Energetycznego wydany przez Agencję Poszanowania Energii
 •     Certyfikat "Integracja systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management Systwems)"
 •     Certyfikat ukończenia szkolenia projektowego Systemy Sygnalizacji Pożaru Esser 8000/IQ8Control (projektowanie, budowa i komponenty) - przeprowadzony przez Firmę Honeywell Life Safety Austria GmbH Sp. z o.o.
 •     Certyfikat "Distance Learning Course: "Design, Operation and Monitoring of Hybrid Power Systems for Designers od Power Systems""
 
 

osobisty ochroniarz Mazowieckie

|

osobisty ochroniarz Warszawa

 


osobisty ochroniarz warszawa   22 100 69 57
  /saipp
 
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
wykonanie: ActivePage.pl