22 100 69 57
 
biuro@saippsecurity.pl
 
/saipp

 


KONTAKT


SAIPP SECURITY SP. z o. o.

ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 100 69 57
tel. +48 534 35 47 01

FACEBOOK: SAIPP Security

biuro@saippsecurity.pl

Nr koncesji: MSW L-0252/13

Przed wypełnieniem formularza kontaktowego, w którym Pan / Pani podaje Swoje dane osobowe, które będą przetwarzane przez Saipp Security Sp. z o.o., prosimy Pana / Panią o zapoznanie się z informacyjami zapisanymi w "Polityce Prywatności", w celu uzyskania pełnych informacji, kto jest Administratorem Danych Pana / Pani danych osobowych, pozyskanych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, o Pana / Pani prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz celach i podstawach prawnych ich przetwarzania.


Temat*


Imię i nazwisko*


Telefon


Mail*


Treść wiadomości*

Administratorem Danych Osobowych, zebranych poprzez formularz kontaktowy jest Saipp Security Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 34 05-500 Piaseczno.

Celem zbierania danych, wskazanych w formularzu kontaktowym jest ułatwienie Panu / Pani możliwości nawiązania z Nami kontaktu oraz udzielenia Panu / Pani odpowiedzi, elektronicznie lub telefonicznie zgodnie z przesłaną treścią korespondencji względem wybranego zagadnienia. Zebrane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, a przetworzenie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych, a ich proces przetwarzania nie narusza Pana / Pani prawa do wolności i prywatności. Czas przetwarzania danych zebranych przy pomocy formularza kontaktowego wynosi 12 miesięcy, liczone od dnia ich pozyskania.

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o Administratorze Danych:Masza prawo do wyrażenia zgody na:Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Obowiązki i uprawnienia IOD określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Funkcję tę pełni Pan Damian Stachyra

tel. +48 660 571 333

d.stachyra@ibadvisors.pl  22 100 69 57
  /saipp
 
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
SAIPP Security 2017 (aktualizacja 2017.01.04 19:00)